Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phụng Hà vào 17/03/2012 18:23

Bị dồn đuổi tới tận cùng
Tít mù sa mạc ôi rừng rú ôi
Mưa rừng tốc độ tả tơi
Thác phăng cuồn cuộn cuốn trôi cửa nhà
Đốt rừng trực tiếp đốt ta
Rừng thiêng mai một giang hà khóc than
Mai sau còn mất địa đàng
Phồn vinh mất điệu, điêu tàn nối đuôi


Nguồn: Bùi Giáng, Bèo mây bờ bến (Di cảo thơ X), NXB Văn hóa Văn nghệ, 2011