Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 10:14

Láng giềng khu vực ba xuân
Bốn thu bổ túc tam trùng tích ngân
Nguyệt phơi cố vũ dặm phần
Lá rung mạc ngoại Bé chần chờ chi
Bé Em hải diện Biên Thùy
Tình trong Bé Chị quyền uy ra ngoài
Trông chừng khúc nghệ BÉ CHOAI
Hồi khan cấm nguyệt u hoài hình dung


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997