23/01/2021 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Láng giềng

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 25/05/2009 10:14

 

Láng giềng khu vực ba xuân
Bốn thu bổ túc tam trùng tích ngân
Nguyệt phơi cố vũ dặm phần
Lá rung mạc ngoại Bé chần chờ chi
Bé Em hải diện Biên Thùy
Tình trong Bé Chị quyền uy ra ngoài
Trông chừng khúc nghệ BÉ CHOAI
Hồi khan cấm nguyệt u hoài hình dung
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Láng giềng