Thế mới biết được rằng bạn thật đáng quý.Một người con xa quê ở nơi đất khac que nguoi.ma van yeu tho minh den vay.   Đọc vài vấn thơ bạn chép tay
            tôi đây bôi hồi...quá rồi đây
              không hiểu xa quê tâm hồn bạn
               có được yên vui bên 1 nửa của mình

        Dẫu là xa xôi cách trở nhưng hôn tôi
           cứ theo thơ bạn ma bay bay...bay
             đến những chân trời mới
               Dòm đất trời TÂY,ngó cưa ngó nhà


  Thi sĩ ơi muốn được cùng bạn làm ngươi chia vui
                                         chia buồn
                                    và tâm sự
    để hiểu thêm đời ngó đất tây kia
     chúc bạn hạnh phúc hay khi
      buồn mà chia sẻ...dẫu ở xa
                  nơi đât khách quê người

Của tin lấy chút lòng này làm ghi