Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/03/2009 03:09

Chúng sinh vô lượng kiếp
trần gian một chén đầy
gặp các em đổ hết
cúi đầu làm Như Lai


Nguồn: Gieo & Mở/ NXB Đồng Nai, 1995.