14/08/2020 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/03/2009 03:09

 

Chúng sinh vô lượng kiếp
trần gian một chén đầy
gặp các em đổ hết
cúi đầu làm Như Lai
Nguồn: Gieo & Mở/ NXB Đồng Nai, 1995.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Chí Vinh » Kệ