Lần tái bản của Nxb Thanh Niên - 2007 có sửa đổi:

Câu 2: Vẫn không thể cắn vành tai anh được
Câu 10: Không đi bơi anh cũng đánh bóng chuyền
Câu 11: Cao một thước tám mươi ba lại càng buốt tim em
Câu 12: Vì môn thể thao mới sẽ là bóng đá (không có chữ nghề)
Câu 13: Em sẽ tốn tiền mua dầu nóng bôi vào mắt cá (không có chữ để)
Câu 15: Nhưng mà... cao dưới một thước năm mươi thì em sẽ buồn xo
Câu 21: Cái chiều dài thường bị thua chiều ngắn
Câu 22: Lúc hôn nhau phải biết lấy thăng bằng
Câu 25: Phải vậy không em? Kiễng chân thì dễ... sợ

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê