Vẽ giấc mơ treo lên tường xanh
Viết ước mơ mỏng manh trong trang giấy
Thời thanh xuân đi qua còn mấy bước
Cất giấc mơ đi ước mơ dài...
Nếu một mai khi ta nhìn lại
Giọt nước mắt mềm mại trên gò má
Bỗng mong rằng giá như ta lựa chọn
Phải chăng là ôm ấp giấc mơ ta...

25/7/2018