Mùa xuân đến trên những mầm xanh
Mùa xuân đến trong ánh lửa hồng
Mùa xuân đến theo hương rượu nồng
Khắp cánh đồng và trên những đồi non

Xuân năm nay là mùa xuân hương mạ
Có trời xanh và tiếng gió lạ lùng
Xuân năm nay là mùa xuân oai hùng
Là mùa hoa cùng niềm vui chiến thắng

Xuân trong tôi là mùa xuân đầy nắng
Có nụ cười và ánh mắt em thơ
Xuân trong tôi là mùa xuân ước mơ
Có màu mây và màu cờ tổ quốc

Thái Nguyên 13/2/2018