15.00
11 bài thơ
Tạo ngày 24/02/2010 00:46 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 24/02/2010 01:01 bởi hongha83
Phần Nhạc và lệ bao gồm 11 bài nằm trong tập Tinh huyết của Bích Khê.