34.67
41 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 24/02/2010 00:45 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 24/02/2010 02:55 bởi hongha83
Tinh huyết là tập thơ đầu tay của Bích Khê xuất bản năm 1939 và là tác phẩm duy nhất của tác giả được in lúc sinh thời. Năm 1995, NXB Hội Nhà Văn đã tái bản tập thơi này. Tập thơ gồm 5 phần là:
- Nhạc và lệ
- Đẹp và dâm
- Cuồng và ánh sáng
- Châu
- Những bài thơ khác

 

Nhạc và lệ

Đẹp và dâm

Cuồng và ánh sáng

Châu

Những bài thơ khác