Chưa có đánh giá nào
12 bài thơ
Tạo ngày 24/02/2010 01:14 bởi hongha83
Phần Cuồng và ánh sáng gồm 12 bài nằm trong tập Tinh huyết của Bích Khê.