Bốn bề gió lạnh vào thăm
Ba gian mưa ướt biết nằm nơi nao?
Dế ngâm thơ ở khe nào?
Báo cho ta biết ta vào trú mưa.


(1943)

Nguồn: Tuyển tập thơ tiền chiến, Hoài Việt, NXB Văn Nghệ, TP HCM, 1992