Em cũng muốn hôn anh…
Nhưng ngại vầng trăng sáng
Ngại những vì sao xa
Trên trời cao lấp lánh;
Sao trời soi xuống biển,
Kể chuyện với biển xanh,
Biển đem chuyện tâm tình
Với mái chèo khua sóng;
Mái chèo âm thầm vọng
Chuyện đến tai Yani,
Chàng đánh cá thầm thì
Cho Mara nghe hết.
Điều gì Mara biết,
Thì cả làng cùng hay,
Chuyện em đêm hôm nay
Táo bạc nở hoa đầy
Dưới ánh trăng mờ ảo,
Em hôn anh đắm say