Chim nhỏ hót véo von
Và ngậm ngùi tắt tiếng;
Trái tim từng vui sướng
Và quên mất niềm vui.

Sao thế chim nhỏ ơi,
Hay hót, sao im bặt?
Trái tim ơi, vì sao
Tràn nỗi buồn vô tận?

Bão tuyết quay cuồng nổi
Giết mất chim nhỏ rồi;
Những câu chuyện ác ý
Giết mất một con người!

Chim ơi giá chim bay
Tới biển xanh được nhỉ;
Người ơi giá người chạy
Vào sâu thẳm rừng già!

Trên biển sóng ồn ào
Nhưng không có bão tuyết,
Trong rừng thú dữ nhiều
Không có người nào hết!