Tôi gội đầu vào buổi sáng tôi kết hôn xỏ
vào
đôi bốt đỏ tìm giấy đăng ký đánh thức C. đến City
Hall
làm lễ cưới lái xe đến Fairway uống cốc trà
ngồi
trên ghế trên vỉa hè nhìn người đàn ông & người đàn bà
trên
băng ghế bên cạnh gần như đến đánh nhau vì cô
đổ
ketchup lên sandwich trứng của anh quá tệ họ không
thể
đổi của cô có xúc xích Đừng bao giờ đổ ketchup
lên
sandwich trứng của anh
anh gằn Anh đưa nó cho em mà

cự trong khi người cha đã già của họ chẳng hề để ý
đang
rút các mẩu báo ra từng mẩu một Cái này không
phải

ông nói Cái này từ bốn năm trước nhẹ nhàng một cách thật
đẹp
ông tiếp tục tìm vợ ông tôi cá đã giữ lại cả tập
khi
bà còn sống sương mù xanh tan chìm trên nước một bức
tượng
(Tự do) lướt cho chúng tôi một làn sóng từ bên kia vịnh.