Lần này tôi tha thứ cho anh nhưng tôi sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu.
Tôi thấy là anh ta tha thứ cho anh nhưng anh ta sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu.
Tuy tôi ăn con cá này nhưng tên nó thì tôi không biết.
Tinh thần thì trông nom linh hồn đương nhiên.
Tôi cho là và tôi coi như.
Tôi đặt ra và tôi tiếp tục.
Tôi cho là tôi có một con ngựa.
Làm sao chị có thể mua được căn nhà này tôi nói và cô nói

Tôi có một cuộc ly hôn ngon nghẻ.
Người lạ được cảnh báo là ở đây có một con chó nhanh và dữ.
Gái điếm không có quyền lạc trong sương mù.
Với tai anh hay với linh hồn anh giọng của tôi không chịu đựng được?
Dù đặt tay lên đầu gối hay lên sự lưu loát của mình, Florinda vẫn lấy cớ đau đầu
và người kể chuyện kết luận, Vấn đề này không giải quyết được đâu.