1

Bắt đầu sự nghiệp vinh quang của ta
Trong tiếng ồn ào, trong bụi tuyết
Và cơ thể vô cùng mỏi mệt
Của đất đai bởi nhục mạ quân thù.
Những cây bạch dương thân yêu hướng về ta
Giương lá cành và đợi chờ, lên tiếng
Những ông già Tuyết oai hùng, cường tráng
Đã xếp thành đội ngũ, bước theo ta.

2

Trên đập chắn sóng, ngọn đèn biển đầu tiên
Bừng sáng lên gọi theo đèn biển khác
Người thuỷ thủ bỏ mũ ra và khóc
Rằng đã từng bơi trong biển chết ngày nào
Dọc theo cái chết, hướng cái chết đi vào.

3

Chiến Thắng đang đứng bên cửa nhà ta…
Như người khách mong chờ ta đón gặp
Để những người phụ nữ sẽ giơ cao
Những đứa con thoát từ nghìn cái chết
Ta trả lời cái chết đợi chờ lâu.