Chẳng như bạn bè, anh không khen
Không giống kẻ thù, anh không nói xấu,
Anh để lại cho tôi hồn mình
Và bảo tôi: Giúp anh, em cất giấu.

Và thế là tôi quanh quẩn lo âu:
Nhỡ đột nhiên đến một ngày anh chết.
Thiên thần sẽ đến tìm tôi để nhận
Linh hồn anh về với Chúa trời.

Tôi sẽ giấu hồn anh thế nào đây?
Vì Chúa biết mọi điều tường tận.
Linh hồn từng hát ca và than khóc
Phải về bên người nơi cao xanh.