Lại trở về rồi, chim cu gáy
Em vì ta, cổ đeo đủ vòng cườm
Giọng buông ấm một hơi hướng cũ
Phà vào lòng ta đang chờ mong

Lúa đã chín và quả cây đã chín
Trong nắng nôi, trong khó nhọc con người
Dẫu được vậy lòng còn buồn lắm
Nếu trời cao còn thiếu tiếng chim rơi

Thiên thiên tài hoa, thiên nhiên đa cảm
Chuỗi cườm đeo quanh cổ họng vàng
Chao ơi, một sáng tạo to lớn
Bình thản như không, như nhóm như không

Em trở về như một bù đắp
Nghĩa lý gì đâu đau đớn, bão giông
Hạ xuống nhé và gù thật thư thái
Nhựa trong cỏ cây đang chuyển rung.