Tôi đi dọc thế gian này
Với dòng máu tôi có ngàn vạn cánh chim
Tôi nhạo cười đất sét
Tôi chối bỏ thời gian
Tôi biết chuyện trò cùng người xa lạ

Với dòng máu mang ánh ngày
Tôi từ chối bóng đêm
Với cái chết, với sự ngây thơ của nó
Tôi gật đầu nói: Vâng!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)