Chưa có đánh giá nào
Nước: Serbia
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vasko Popa (3 bài)
Tạo ngày 21/03/2019 22:17 bởi tôn tiền tử
Ana Ristović (1972-) sinh và sống ở Belgrade, Serbia. Cô đã xuất bản sáu tập thơ và dịch gần 20 tác phẩm văn chương Slovenia đương đại sang tiếng Serbia.