Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Maggie Estep (1 bài)
- Catherine French (3 bài)
- Ada Limón (3 bài)
- Antonio Guerrero Rodríguez (2 bài)
- Claudia Emerson (1 bài)
Tạo ngày 24/02/2019 09:16 bởi tôn tiền tử
Alicia Elsbeth Stallings sinh năm 1968 ở Decatur, Georgia và có bằng thạc sĩ về văn học Latin tại Đại học Oxford. Cô đã xuất bản bốn tập thơ và là chủ nhiệm chương trình thơ tại Athens Centre.