Một địa vùng quằn quại
nhìn thấy được
theo đường chim bay
dưới mỗi bước chân
một làn da tróc vảy
không có một đám mây
màu xám tro
chưa hề thấy

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)