Giữa đá sỏi
và vua
là mặt trời
bao nhiêu nước uống cạn
bao than vãn lặng câm
từ rạng đông
thời gian
xứ sở này tồn tại:
một vết thương há miệng
trên lục địa Phi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)