23.00
Nước: Djibouti
2 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/04/2008 10:35 bởi hongha83
Abdourahman Waberi (1965-) là nhà thơ, nhà văn Djibouti sáng tác bằng tiếng Pháp. Năm 1985, ông rời Djibouti tới Pháp học và nghiên cứu văn học Anh, làm việc và sống cùng gia đình ở Caem, Normandy. Tác phẩm của Waberi được dịch ra tiếng Đức, Anh, Tây Ban Nha, Italia… nhiều truyện được in và giới thiệu trên các báo có tên tuổi như Le Monde, Le Monde diplomatique, Libération, Le Nouvel ObservateurLettre International

Giải thưởng:
- Giải thưởng văn chương Somalian
- Giải thưởng Grand Prize

Tác phẩm:
- Đất nước không có bóng cây (Le Pays sans Ombres, thơ, 1994)
- Giữa đá sỏi (thơ)
- Một địa vùng quằn quại (thơ)