Bầu trời rộng có chỗ
Có ranh giới dưới trên
Gió trong đôi cánh nâng
Và của tôi vầng nhật...
Sự hận thù thân thiết
Không thể đến nơi tôi
Các mùa đông, hè, thu...
Không trao tôi gì hết
Chỉ thiêng liêng sự thật
Chỉ sự thật thiêng liêng
Là dành hẳn cho tôi
Lạnh như băng, vĩnh cửu

Mắt tôi không lừa dối
Tôi nhìn thẳng mặt trời
Cánh tôi không mệt mỏi
Lượn bay bao núi đồi
Nhà tôi là vũ trụ
Đích tôi là thánh thần
Chỉ duy nhất - một lần
Tôi rơi, khi kiệt sức
Từ đỉnh trời ngút cao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)