30/03/2023 22:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại bàng

Tác giả: Aaro Antti Hellaakoski

Nước: Phần Lan
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2008 00:19

 

Bản dịch của Bùi Việt Hoa, Ngô Thế Oanh

Bầu trời rộng có chỗ
Có ranh giới dưới trên
Gió trong đôi cánh nâng
Và của tôi vầng nhật...
Sự hận thù thân thiết
Không thể đến nơi tôi
Các mùa đông, hè, thu...
Không trao tôi gì hết
Chỉ thiêng liêng sự thật
Chỉ sự thật thiêng liêng
Là dành hẳn cho tôi
Lạnh như băng, vĩnh cửu

Mắt tôi không lừa dối
Tôi nhìn thẳng mặt trời
Cánh tôi không mệt mỏi
Lượn bay bao núi đồi
Nhà tôi là vũ trụ
Đích tôi là thánh thần
Chỉ duy nhất - một lần
Tôi rơi, khi kiệt sức
Từ đỉnh trời ngút cao

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aaro Antti Hellaakoski » Đại bàng