Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2014 20:35

Đầu năm chợ họp giữa đồng khoai
Nô nức về chơi đủ hạng người
Trai tỉnh ô đen, quần lụa đũi
Gái quê khuyên bạc, váy tơ sồi
Bên hàng tranh, pháo người chen chúc
Cạnh chiếu "cò, cua..." khách đứng ngồi
Chợ vãn đường về cô yếm đỏ
Tay bồng quả bưởi chín vàng tươi


1943
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013