Trả cho em linh hồn
Mà anh đang bắt giữ
Trả em con tim lửa
Đã vì anh khát khao

Trả cho em tình yêu
Để sau đừng đau khổ
Trả cho em niềm tin
Để thôi đừng đổ vỡ

Những gì em trót hứa
Xin anh hãy xóa đi
Tình yêu em bé nhỏ
Xin chớ bận làm gì!

Hãy trả lại cho em
Từ màu xanh ánh mắt
Trả cho em trời đất
Chưa nhuốm cảnh điêu tàn

Trả cho em tình oan
Chưa mượn màu giả dối
Trả cho em giọng nói
Chưa nghẹn lời đắng cay

Tuần trăng khuyết chưa đầy
Lòng hai ta đã cạn:
Con tim em hạn hán
Tình anh là mưa bay!