Tháng ba đột ngột mưa rào
Để cho em trộm bước vào hồn anh
Một lần ghé dưới mái tranh
Từ nguyên sơ ấy mà thành yêu thương
Vòng tay ai đã chặt hương
Trái na, trái thị trong vuờn chín theo.

Tháng ba gọi dậy tình yêu
Con tim rực lửa sau chiều trộm mưa !