23.50
9 bài thơ
Đăng ký ngày 03/04/2018 19:59, số lượt xem: 1692
Chìm sâu trong quá khứ
Bước thử ở tương lai
Vãng lai nơi hiện tại
Ta vẫn luôn điên dại

 

Thiên định