Bạn thica_đời ơi! Nhà thơ Đinh Hoàng Anh là ai? Nữ thi sĩ hay là nam? Còn trẻ hay đã luống tuổi

Tôi nhặt hoàng hôn
Cất vào đêm tối
Tôi nhặt nỗi buồn
Cất vào hồn tôi