Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2016 12:50

Thanh chạy rồi
thì lại đến giặc Tây
sau thập ác
là tàu đồng súng thép
mỗi hoà ước
là một lần cắt đất
cắt đất dâng người
xương thịt cũng chia phôi!

Hàm Nghi nhục
bỏ thành đi chống giặc
giặc bắt vua
đóng cũi lưu đày
những ai dám Cần Vương phục quốc
bị bêu đầu cắt cổ chẳng ghê tay!

Đem một nước
chia ba kỳ như bỡn
ngai bù nhìn
hỏi nước có còn không?
Trương Công Định
Nguyễn Tri Phương
Hoàng Diệu
nhập thiên thu
Vàm Cỏ gọi sông Hồng.

Nguyễn Quang Bích
Phan Đình Phùng
Hoàng Hoa Thám
đem thân mình
báo quốc chốn binh nhung!


Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 14-5-2016