Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2016 12:47

Lại phương Bắc
(lại là vì phương Bắc!)
ba quận hoá An Nam
ba quận đọc thơ Đường.

Chia để trị
Việt thành bao châu huyện
An Nam như chiếc bánh của Đường triều
Mai Hắc Đế
Đại Vương Bố Cái
phải dựng cờ
đòi lại nước non yêu.

Người Việt thuộc thơ Đường dư vạn khổ
luật Đường thi
thành thi luật Việt rồi
những mùa thu trong thơ Đường đẹp thế
người Việt buồn
nhớ nước dưới thu rơi!


Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 14-5-2016