Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2016 12:46

Hán đổ rồi
thì lại gặp Đông Ngô
Những mẹ Việt
rửa bành voi Bà Triệu
Bà đi guốc ngà
mặc giáp đồng xung trận
đạp sóng dữ biển Đông
đi chém cá kình.

Tên réo đầu voi
lửa cháy mặt thành
Tùng Sơn đau
trông nữ chúa bỏ mình
hăm ba tuổi
Bà về nơi nghìn tuổi!
Sông Mã
Sông Chu
xanh vời vợi
không bao giờ
làm tỳ thiếp cho ai.


Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 14-5-2016