Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2016 12:46

Rồi một ngày
Binh Hán vượt Trường Giang
Giao Chỉ
Cửu Chân
lại khắp trời lửa khói!

Thương nhà cũ
con gia gia khắc khoải
cuốc đêm hè
gọi mãi núi sông xưa

Núi sông xưa
yêu biết mấy cho vừa
“Chim Việt đậu cành Nam
Ngựa Hồ gầm gió Bắc”
đau chất ngất
chí phục thù chất ngất
rừng Nam này
bao đợt gió rung cây
cung đã giương
bao tháng bao ngày
chỉ đợi lúc
nheo mày buông tên hận.

Tướng Ông bỏ mình
thì Hai Bà lâm trận
sáu mươi lăm thành
sầm sập trống đồng rung
thù nước tạm xong
vừa mới đoạn tang Ông
Hai Bà đã gieo mình sông Hát lạnh!

Cột Mã Viện
cắm vào lòng dân Việt
“Đồng trụ chiết”
thì “Giao Chỉ triệt”
gió cuốn lưng trời
lau lách khóc ven sông!

Đất rêu phong
lòng Việt chẳng rêu phong
nhà người Việt
quay lưng về hướng Bắc
nhà ta đón gió nồm
không ai đơm gió bấc
học chữ Hán
cũng đọc theo lối Việt
ta đọc nghìn năm:
“Nam quốc sơn hà”!


Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 14-5-2016