Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ThangLong01 vào 21/01/2017 20:44

Đò ngang vẫn đậu bến xưa
Người đi độ ấy chỉ vừa chớm xuân
Bước ai in cát tần ngần
Còn sâu mãi một vết dầm tim ai.


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010