03/02/2023 10:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dấu xưa

Tác giả: Đỗ Quốc Thuấn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ThangLong01 vào 21/01/2017 20:44

 

Đò ngang vẫn đậu bến xưa
Người đi độ ấy chỉ vừa chớm xuân
Bước ai in cát tần ngần
Còn sâu mãi một vết dầm tim ai.
Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quốc Thuấn » Dấu xưa