Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/08/2021 06:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/10/2021 20:06

Đường xa sương gội,
bóng ai chân trời.
Xin đừng đi vội,
chờ tôi người ơi.