Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/03/2023 15:28

Đã khi rụng xuống thời gian
Trái tim khuất mặt tro tàn từ lâu
Lấy gì để lại cho nhau
Nấm mồ to mấy trước sau cùng mòn.