25/05/2024 01:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trước sau cũng mòn

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/03/2023 15:28

 

Đã khi rụng xuống thời gian
Trái tim khuất mặt tro tàn từ lâu
Lấy gì để lại cho nhau
Nấm mồ to mấy trước sau cùng mòn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Trước sau cũng mòn