Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/08/2021 06:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/10/2021 06:46

Tiếng của ai đang chừng ngoài cõi,
hay nỗi nhà đất quạnh vàng rêu?
Lời của ai đang chừng muốn hỏi,
hay tình xưa thất lạc bến chiều?