Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/06/2022 07:47

Dẫu anh không hẹn, em vẫn đợi,
biết đâu đầu ngõ có trăng về.
Chợt rồi tâm tưởng sương thu gọi,
chiếc lá vàng rơi chật giấc khuya.