15/06/2024 22:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tâm tưởng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/06/2022 07:47

 

Dẫu anh không hẹn, em vẫn đợi,
biết đâu đầu ngõ có trăng về.
Chợt rồi tâm tưởng sương thu gọi,
chiếc lá vàng rơi chật giấc khuya.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Thu tâm tưởng