Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/06/2021 06:15, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 23/10/2021 09:43

Ngồi buồn tạ bóng mây trôi,
tạ con dốc nắng, chỗ ngồi năm xưa.
Tạ người một buổi tiễn đưa,
tạ ai một bóng thức vừa tàn canh.
Tạ duyên ôi, tạ thất tình,
tạ đa đoan phận, tạ lênh đênh đời.
Tạ cô đơn một kiếp tôi,
tạ bèo dạt, tạ hoa trôi cõi người.