29/05/2023 19:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/06/2021 06:15

 

Ngồi buồn tạ bóng mây trôi,
tạ con dốc nắng, chỗ ngồi năm xưa.
Tạ người một buổi tiễn đưa,
tạ ai một bóng thức vừa tàn canh.
Tạ duyên ôi, tạ thất tình,
tạ đa đoan phận, tạ lênh đênh đời.
Tạ cô đơn một kiếp tôi,
tạ bèo dạt, tạ hoa trôi cõi người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tạ