Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 22/09/2022 07:45

Đò không sông cạn bao năm trước
Chợt thấy tay ai vẫy bến Đình
Thấp thoáng bóng người ra tắm giặt
Như thể triều dâng nước lại lên.