Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/09/2022 07:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/05/2023 07:27

Đò không sông cạn bao năm trước
Chợt thoáng tay ai vẫy bến Đình
Lẽ nào em vẫn ra tắm giặt
Trắng ngần chân khoả nước triều lên.