15/06/2024 21:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tưởng sông xưa

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/09/2022 07:45

 

Đò không sông cạn bao năm trước
Chợt thoáng tay ai vẫy bến Đình
Lẽ nào em vẫn ra tắm giặt
Trắng ngần chân khoả nước triều lên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tưởng sông xưa