Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/02/2022 08:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/04/2023 07:04

Chậu, mâm,nồi, chảo… lư hương
Bao nhiêu “đồng nát” thập phương mua về
Cầu Nôm hai họ Phùng, Lê
Hoàng Thành tụ lại hành nghề thu gom
Dần dà thành phố Hàng Đồng
Tài hoa “đục” “khắc” tinh thông mọi bề
Làm riêng sắc thái Kinh Kỳ
Ngàn năm độc đáo làng nghề  Thăng Long